elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: beddendeur

beddendeur , beddedeur , bedstee , Ook bedstee = deur van de bedstede Ik stop je achter de beddedeuren tegen kinderen, die vervelend zijn (Nam), Wij gaot mor is achter de beddedeuren naar bed (Val)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
beddendeur , beddedeure , bedsdeure , zelfstandig naamwoord , de; bedsteedeur
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal