elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bederfelijk

bederfelijk , bederfelek , bijvoeglijk naamwoord , in de combinatie bederfelek weer, broeierig, nat en warm weer, waardoor o.a. etenswaren snel bederven.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
bederfelijk , bedèèrfelek , bijvoeglijk naamwoord , bederfelijk. Bij bedèèrfelek weer, zoals bij langdurige hitte, werden de ròòme zoer (de melk werd zuur) vermits koelkasten nog onbekend waren.
Bron: Naaijkens, J. (1992), Dè’s Biks – Verklarende Dialectwoordenlijst, Hilvarenbeek
bederfelijk , bedarfelik , bedaarfelik , bijvoeglijk naamwoord , 1. vatbaar voor bederf 2. (van het weer) broeierig, zodat snel bederf optreedt in voedsel
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal