elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bedijen

bedijen , bedijen , (zie bebruukt *), is Nederlandsch.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
bedijen , bedaaie , werkwoord , Slagen, gelukken. Letterlijk bedijen. Vgl. daaie.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
bedijen , bedi’jen , werkwoord , 1. bereiken, vooruitkomen 2. zie beti’jen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal