elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: beding

beding , bedengst , zelfstandig naamwoord ’t , in de zegswijze in gien bedengst, onder geen beding. Vgl. Fries bitingst. Mogelijk konden de vormen bedenk en bedengst ontstaan onder invloed van de zegswijze geen denken aan.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
beding , beding , onzijdig , beding. Ónger gei beding: onder geen voorwaarde.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
beding , beding , het , bedingen , voorwaarde Ie mugt dooun, waj wilt, maor ik wil under gien beding in het bestuur (Gas), Het gaait deur, zunder beding (Row)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
beding , bedingst , beding , zelfstandig naamwoord , et, de; beding, voorwaarde
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal