elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: beethebben

beethebben , beethebben , sterk werkwoord, overgankelijk , 1. vasthebben De hond har hum beet (Wei) 2. beethebben Ik har beet van een grönteltien bij het hengelen (Ruw)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
beethebben , beethebben , biethebben , werkwoord , 1. vastgepakt hebbend 2. ertussen nemen, te grazen nemen 3. beethebben, vis aan de haak hebben 4. een positieve reactie krijgen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal