elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: begaanheid

begaanheid , [begaan zijn, meewarig zijn] , beganigheid , medelijden, meewarig zijn. Zooveel als: begaan zijn met het leed van een ander.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
begaanheid , begaonhied , zelfstandig naamwoord , de; het begaan zijn
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal