elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bepaald

bepaald , bepoald , (modewoord), voor: zeker, waarlijk; ’t is bepoald woar; da’s bepoald zoo; ik koom bepoald; ’t is bepoald kold. Ook alleen: bepoald! zooveel als: gij kunt er vast op rekenen, en = waarachtig!
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
bepaald , bepoald , gesteld; hij ’s t’r op bepoald om ’n nei hoes te zetten; ik bin op dat broene peerd bepoald = dat paard is mijne keuze; ik kon mie nijt bepoalen (bij eene keuze) = ik wist niet wat ik zou kiezen.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
bepaald , bepaald , bijwoord , Ook: hoogstwaarschijnlijk. | Ze zelle bepaald niet thuis weest hewwe.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
bepaald , bepaold , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , 1. bepaald Bepaolde dingen, die er daon wordt, zint niet goed (Emm), Het is niet bepaold een uutblinker (Mep), Ik kan niet bepaold zeggen, dat het mooi weer is (Sle) 2. zeker Het is bepaold niet makkelijk (Eco), Hij wil bepaold met naor de kerke (Koe) 3. gesteld (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, zuid) Hij was er op bepaold dat wij bij hum op verjaordag kwamen (Uff), Daorop was dat vrommes slim bepaold (ti)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
bepaald , bepôlde , bepaalde , Bepôlde dinger kun'de nie doen in'new lèève, ge moet meej iederiin rèèkening haauwe. Bepaalde dingen kun je niet doen in je leven, je moet met iedereen rekening houden.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
bepaald , bepaold , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , bepaald; beslist, uitdrukkelijk
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
bepaald , bepòld , stoffelijk bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , bepaald
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
bepaald , bepaold , bepaald
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal