elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bepaling

bepaling , bepaoling , de , bepaolings , 1. bepaling, voorschrift Och ja, dat bint van die bepaolings, daor muj je an holden (Hol) 2. voorwaarde Op die bepaoling giet het deur (Sle), Der stait een bezwaorlijke bepaoling in dat contract (Zui)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
bepaling , bepaoling , zelfstandig naamwoord , de; bepaling, vaststelling, beslissing ter zake
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal