elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: beprakkeseren

beprakkeseren , beprakkezeren , zwak werkwoord, overgankelijk , bedenken, uitdenken Ik wit nog niet, hoe ik die plank der an moe kriegen. Dat moe’k nog beprakkezeren (Oos), Ik moet is even beprakkezeren, wat wij mörgen eten zult (Gas)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
beprakkeseren , beprakkeseren , werkwoord , bedenken, uitdenken
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal