elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bergzolder

bergzolder , bargzolder , de , bergzolder Een baargzolder was de zolder boven de kaomers van het veurhoes, waor het koren op kwam, in zakken of lös (Eex), De bargzolder bevond zich boven het voorste gedeelte van de deel (Bro)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
bergzolder , bargzoolder , baargzolder , zelfstandig naamwoord , de; bergzolder
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal