elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bibliotheek

bibliotheek , bibbeleteik , vrouwelijk , bibbeleteike , bibliotheek.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
bibliotheek , bibliothiek , bibliotheek, bibliotheik, biblotheek , bibliothieken , Ook bibliotheek, bibliotheik (Zuidoost-Drents veengebied), biblotheek (ov) = bibliotheek Ik heb nog een hiel mooi boek oet de bibliothiek, ...bibliotheek (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
bibliotheek , biebeltheek , zelfstandig naamwoord , de 1. bibliotheek 2. boekenverzameling
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
bibliotheek , biebeleteek , bibliotheek
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal