elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: biggenkorf

biggenkorf , biggek├Ârf , biggemaande , (Zuidwest-Drenthe, noord). Ook biggemaande = korf waarin men biggen vervoert
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
biggenkorf , biggek├Ârf , zelfstandig naamwoord , de; korf, mand van plm. 1,25 m doorsnee waarin men drie tot vier biggen vervoerde (vooral: van of naar de markt)
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal