elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bijbuigen

bijbuigen , bijbugen , sterk werkwoord, overgankelijk , bijbuigen Misschien kuj dat nog wat bijbugen (Hol)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
bijbuigen , bi’jbugen , werkwoord , door te drukken, trekken, buigen in de gewenste richting doen staan
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal