elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bijkeren

bijkeren , bijkern , baaikern , (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe). Ook baaikern (Kop van Drenthe) = imker zijn, bijen houden Hij is aachter in ’t hof an ’t baaikern (Row), zie ook iemkern
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
bijkeren , bi’jkeren , werkwoord , bijenhouden, de bijenteelt uitoefenen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal