elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bijlangskomen

bijlangskomen , bijlangskommen , sterk werkwoord, onovergankelijk , (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, Midden-Drenthe) = langs iets komen Daor bin ik goed bijlangskommen ben ik goed afgekomen (Sle), Kuj der nog wat bijlangeskommen? kun je het af (Dwi), Zij kan ’t wark niet bijlangskomen kan het niet klaar krijgen (Hgv), zie ook bijlangs
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
bijlangskomen , bi’jlangeskommen , bi’jlangeskoemen , zie voor var. ook onder bi’jlanges ww. 1. langs mensen/voorwerpen enz. komen, bij mensen langs komen 2. in et (niet/niet meer) bi’jlangeskommen kunnen z’n werk, z’n zaken (niet/niet meer) afkunnen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal