elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bijlappen

bijlappen , bielappe , lapde bie, haet of is biegelap , bijpassen, bijbetalen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
bijlappen , bèlappe , werkwoord , bijlappen. 1. Iemand d’r bèlappe. Iemand er inluizen, verraden. 2. Term uit het kaartspel: de inzet verhogen. 3. Bijbetalen. As ge dees bild meej wilt neeme zulde nog ’ne fèftiger bè moete lappe. Je zult nog ’n rijksdaalder bij moeten betalen.
Bron: Naaijkens, J. (1992), Dè’s Biks – Verklarende Dialectwoordenlijst, Hilvarenbeek
bijlappen , bi’jlappen , werkwoord , tot één volk verenigen van bijenvolken, om ze te versterken
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
bijlappen , bijlappe , werkwoord , lap bij, lapte bij, bijgelapt , [O] 1. bekeuren, verbaliseren 2. iemand erbij lappen, in het complot betrekken
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
bijlappen , bijlappe , bijbetalen, inzet verhogen
Bron: Melis, A. van (2011) Bikse Praot. Prinsenbeeks Dialectwoordenboek. Prinsenbeek: Heemkundekring ‘Op de Beek’
bijlappen , bielappe , 1. bijlappen, verraden 2. bijbetalen , Emes t’r bie lappe.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
bijlappen , bèlappe , zwak werkwoord , Frans Verbunt: inzet verhogen; verklikken; bijbetalen; Van Rijen (1998): bijbetalen, verraden; J. Cornelissen & J.B. Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch dialect (1899): BIJLAPPEN - bijvoegen: Lapt er nog 'ne frang bij, dan is 't verkocht .Jan Naaijkens, Dès Biks (1992): bèlappe - bijlappen: er inluizen; inzet verhogen
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal