elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bijpraten

bijpraten , bijproten , sterk, zwak werkwoord, onovergankelijk , bijpraten Wij hadden mekaar een hele poos niet zeen, maor op de bruloft hew even lekker bijproot (Bei)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
bijpraten , bi’jpraoten , werkwoord , 1. bijpraten 2. in iene bi’jpraoten door te praten op de hoogte stellen van ontwikkelingen enz. 3. in een betien bi’jpraoten hetz. als behemmelen, nl. vergoelijkend/relativerend praten zodat de spanning wegebt
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
bijpraten , [door gesprek op de hoogte brengen of worden gebracht] , bi’jpraoten , (werkwoord) , bijpraten.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal