elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bijrijden

bijrijden , bi’jrieden , werkwoord , steeds materiaal aanvoeren, vooral: met paard en wagen, i.h.b. van graan bij de dorsmachine
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal