elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bijschuiven

bijschuiven , bijschoeven , sterk werkwoord, overgankelijk , bijschuiven Krieg mor een stoel an en schoef mor bij (Hgv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
bijschuiven , bi’jschoeven , werkwoord , bijschuiven, bijschikken: aan tafel, vooral om mee te eten
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
bijschuiven , bi’jskoeven , (werkwoord) , bijschuiven.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
bijschuiven , [aanschuiven] , biesjuve , aanschuiven
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal