elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bijsnijden

bijsnijden , bijsnien , sterk werkwoord, overgankelijk , bijsnijden Doe most dei klompen even biesnieden, anders kan ik er nich in lopen (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
bijsnijden , bi’jsnieden , werkwoord , 1. bijsnijden: door te snijden aan het gesnedene toevoegen 2. snijdend bewerken
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal