elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: binnen-

binnen- , binder- , binnen-, binne- , binnen-, eerste lid in zn. van het type binderbaene, binderbuse
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
binnen- , binnen- , 1. binnen-: eerste lid in ww. als binnenbrengen, binnenhaelen, binnenkommen, binnenfloepen (niet alle ww. van dit type zijn in dit woordenboek opgesomd) 2. zie binder-
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal