elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: binnenhoek

binnenhoek , binnenhoekien , binnenhoffien , binnenhoekies , Ook binnenhoffien (Zuidoost-Drents zandgebied) = stukje land binnen de bebouwde kom, gebruikt voor tuin Wij hebt daor nog zo’n binnenhoekien, ... binnenhoffien liggen (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
binnenhoek , binnenhoeke , zelfstandig naamwoord , de; plekje bij het huis in de luwte, bijv. in een inspringende hoek
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal