elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: binnenwerks

binnenwerks , bénnewėrks , binnenwerks, langs de binnenkant gemeten.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
binnenwerks , binnenwarks , binnenwaarks , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , binnenwerks, binnenwerks gemeten
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal