elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: binnenzool

binnenzool , binnenzolle , binnenzool.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
binnenzool , binnenzole , zelfstandig naamwoord , de; binnenzool; We hadden et al aorig in de binnenzole raakten er al flink bedreven in, konden het al goed aan
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal