elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: blaastrappen

blaastrappen , bloaze-trappen , volksspelletje met de blaas van een varken.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
blaastrappen , blaostrappen , onbepaald werkwoord, onovergankelijk , (Kop van Drenthe, Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, zuid) = spel met opgeblazen varkensblaas, waarbij je moest proberen bij een ander de aan de enkel gebonden blaas kapot te trappen
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
blaastrappen , blaostrappen , blaozetrappen , werkwoord , spelletje spelen waarbij men in een kring achter elkaar aan liep met een opgeblazen varkensblaas aan een been; men probeerde de blaas van een ander kapot te trappen; wie z’n varkensblaas als laatste heel hield, had gewonnen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal