elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bladrol

bladrol , bladrol , bladroller, bladruulder , Ook bladroller, bladruulder (Zuidwest-Drenthe) = ziekte in aardappelen, phytophtora Wie hebt van het joor aordig bladrollers in de eerappels (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
bladrol , bladroller , bladrol, bladrolle , zelfstandig naamwoord , de; bladrolziekte, met name van aardappelen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal