elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bladstil

bladstil , bladstil , blakstil , Ook blakstil (Zuidwest-Drenthe, zuid) = zeer stil Het was er mooi en ok nog bladstil (Row), Het was blakstille, der was gien blussien wiend (Rui)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
bladstil , bladstille , blakstille , bladstil
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
bladstil , bladstille , bijvoeglijk naamwoord , bladstil
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal