elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: blakerlamp

blakerlamp , blakerlamp , blakerlocht , Ook blakerlocht (Midden-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, noord) = blaker, bedlampje Het blaokerlaampie stun veur het koustalglazzie (Row)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
blakerlamp , blaekerlaampe , zelfstandig naamwoord , de; bep. lamp: blaker
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal