elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: blauwgeruit

blauwgeruit , blauwroet , blauwgeroet , (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe). Ook blauwgeroet (Noord-Drenthe, Zuid-Drenthe) = met blauwe ruit Een blauwroete handdoek (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
blauwgeruit , blauwgeruut , blauwruut , bijvoeglijk naamwoord , blauwgeruit, bijv. blauwruties goed blauwgeruite stof
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal