elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bliksemstraal

bliksemstraal , bliksemstraol , de , (Zuidoost-Drents zandgebied) = kwajongen
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
bliksemstraal , bliksemstraole , bliksemstraol , zelfstandig naamwoord , de; bliksemstraal
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
bliksemstraal , [lichtstraal; beroerd persoon] , bliksemstraole , (zelfstandig naamwoord) , 1. bliksemstraal; 2. ondeugend kind.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal