elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bliksteen

bliksteen , blakstien , in de uitroep: de blakstien, bliksems nog aan toe! Andere vormen zijn o.a. bliksemstien, blikstien, blokstien, boksem.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
bliksteen , blikstiender , blikstienders, blikstien, blikstiens , (Zuid-Drenthe, Midden-Drenthe). Ook blikstien, blikstiens (Zuidwest-Drenthe, zuid) = bliksem(s) Het is daor blikstiens mooi (Rui), als uitroep Blikstiender nog an toe, wat hej non weer daon (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
bliksteen , bliksteen , blikstîên, bliksteender , (Kampen) bastaardvloek, dondersteen. Ook: blikstîên (Kampereiland, Kamperveen), bliksteender (Kamperveen)
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
bliksteen , bliksteender , zie bliksteen
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
bliksteen , blikstiender , tussenwerpsel , krachtterm: bliksems; in Ie kun gien blikstiender op ’m an geen zier, niets
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal