elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bloesem

bloesem , blòsem , (mannelijk) , bloesem
Bron: Gallée, J.H. (1895), Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect, aanhangsel Twents
bloesem , blôsem , (mannelijk) , bloesem.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
bloesem , blösem , (Oldampt, Westerwolde) = blui (Ommelanden) = bloesem, de bloem eener bloeiende plant, meervoud blösems, en: bluien; zit blösem = zit blui genōg an dei boom.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
bloesem , blossĕm , bloesem.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
bloesem , blossem , bloesem
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
bloesem , blössem , blossem , blössems , (niet Veenkoloniën, Zuidoost-Drents veengebied). Ook blossem (Zuidwest-Drenthe) = 1. bloesem Die kinder eet de appels al op en dan hebt ze de blössems nog mor net oet het gat zijn nog zeer onrijp (Sti), zie ook blui 2. van goed doorvoed mens of dier (Zuidwest-Drenthe, Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe) Det is een mooi glaanzig peerd, hie hef de blossems op het lief (Pes), Een maegie mit blössempies op de narms (Wap)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
bloesem , blusem , (Gunninks woordenlijst van 1908) bloesem
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
bloesem , bluujsem , bloesem.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
bloesem , blossem , bloesem, blussem, bluisem , zelfstandig naamwoord , de 1. bloem van vruchtboom, sierboom of andere boom met opvallende bloemkroon 2. verz. voor alle bloemen van de onder 1 bedoelde bomen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
bloesem , bleusel , bleusem, bleujsem, blusem, bluuj, bluusel, bluujse , bloesem.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal