elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bloktikken

bloktikken , bloktikken , onbepaald werkwoord, onovergankelijk , (Zuidwest-Drenthe, noord) = met een steen op centen slaan om die van een blok te doen kantelen
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
bloktikken , bloktikken , werkwoord , bep. spel waarbij men met een kleine ronde steen centen van een rechtop geplaatste klinker moest werpen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal