elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: blotekontenfeest

blotekontenfeest , blotekontefeest , zelfstandig naamwoord , et; bijzondere gelegenheid voor met name gereformeerden om te wandelen en te vrijen in de vrije natuur, met name op paasmaandag o.m. in de duinen van Appelsche, nog bekend doordat anderen er stiekem naar gingen kijken
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal