elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: blut

blut , bōs , bluts; ik bin bōs = ik heb niet meer; Gron. dop, kaps, koal, schoon, kaps en koal; koalopkaps (znw.) Holst blank, Ned-Betuwsch kips, zooveel als: alle knikkers, noten of speelcenten kwijt zijn, verloren hebben.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
blut , blodder , bludder , (blòddər) , (bijvoeglijk naamwoord) , Blut, niets meer hebbende. || Ik ben blodder (mijn laatste cent is uitgegeven). As jollie zo achter die koek zitte, zelle-we gauw bludder wezen. – Zie blodderwinst.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
blut , blut , bijvoeglijk naamwoord , 1. blut, niets meer bezittend Wi’j nog knikkern? Nee, ik bin blut (Pdh), Ik bin blut, ik heb het leste dubbeltien uut egeven (Ruw) 2. bot (Zuidoost-Drents veengebied) Dat broodmes is ok blut (Klv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
blut , lut , bijvoeglijk naamwoord , blut, niets meer over hebbend
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
blut , blut , plut , bijvoeglijk naamwoord , blut, niets meer over hebbend, meestal: geheel zonder geld
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
blut , blut , bijvoeglijk naamwoord , zonder geld, alles verspeeld hebbend; K. Heeroma - Brabants uit de 18e eeuw (woordenlijsten Verster,1968) - Bluts zijn - niets meer hebben. Deze betekenis van ledigheid vindt men in het woord 'blutten' bij Kiliaen: en Plant., homo stolidus, inanis; gg ook: kèps; WBD (III.3.2:36) blut of kèps = alles kwijt (bij een spel)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal