elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bodderen

bodderen , bodderen , werkwoord , hard, zwoegend werken
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
bodderen , boddeken , broddeken , in het zand scharrelen, ronddraaien (door mussen) (W.-Veluwe), brotten(Putten).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
bodderen , bodden , 1. flink te keer gaan; 2. (op)stuiven van zand of stof (W.-Veluwe).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal