elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bonengard

bonengard , bónengarde , bónengadde , (mannelijk) , bónengarden, bónengadden , Boonenstok.
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
bonengard , [bonenstaak] , bónengarde , (mannelijk) , bónengarden , Boonenstok.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
bonengard , bonegarre , zelfstandig naamwoord , de; bonenstok
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
bonengard , boengêrd , zelfstandig naamwoord vrouwelijk , boengêrde , boengêrdsje , bonenstaak , (fig: lange, magere vrouw) VB: Es te vreuger hoüt oét de bos gols wäore dao altiéd get boengêrde bié.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal