elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: boodschappenkar

boodschappenkar , bosschoppekarre , zelfstandig naamwoord , et 1. wagen voor het vervoer van boodschappen 2. boodschappenwagentje (in supermarkten e.d.)
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
boodschappenkar , booschoppekar , zelfstandig naamwoord , booschoppekarre , booschoppekarrechie , boodschappenwagen
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal