elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: boodschappenklad

boodschappenklad , bosschoppekladde , bosschoppeklarre , zelfstandig naamwoord , de 1. papieren zak waarin men z’n boodschappen meeneemt, ook: papieren zak voor rijst, suiker enz. 2. boodschappenbriefje
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal