elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: à propos

à propos , apperpo! , ’t Fransche a-propos; Amsterdamsch apperpo, Limburg apperpoä.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
à propos , apprepó , A propos.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
à propos , apperpoo , apropos. Doe brings mich van den apperpoo aaf: je brengt me van de wijs.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
à propos , apperdepo , apperepo, aprepo, apropo, apperdepoe , Ook apperepo (Zuidwest-Drenthe), aprepo (Zuid-Drenthe, Noord-Drenthe), apropo (Zuid-Drenthe, Noord-Drenthe), apperdepoe (Zuidwest-Drenthe, zuid) = onderwerp Hij is niet van zien aprepo of te brengen (Bei), Hij hef mij hielemaole van mien aperdepo ebracht (Bro), Hij was wel op zien apperepo qui vive (Die), Ik kon niet weer op mien apropo kommen (Hoh)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
à propos , apperdepo , aprepo, aperepo, apperepo, apperdepoe, apperapo, a , tussenwerpsel , (Kop van Drenthe, Midden-Drenthe, Zuid-Drenthe). Ook aprepo (Zuid-Drenthe, Noord-Drenthe), aperepo, apperepo (Midden-Drenthe, Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest Drenthe, noord), apperdepoe (Zuidwest-Drenthe, zuid, Zuidoost-Drents zandgebied, wb), apperapo (Midden-Drenthe), apperpo (wb), apperdepap (Zuidwest-Drenthe, zuid), apperdepo (Midden-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid, Zuidoost-Drents zandgebied), aoperdepo (Kop van Drenthe) = 1. wel, wel! toe maar! Aperdepo, dat is ook al ’n flink ventie (Eri), Aoperdepo, wat was mai dat een slag (Een), Wal aperdepo, moej die is zeen, wat een windbuul... (Hijk), Aprepo, non heb ik ok wat omhans had (Vri) 2. à propos! Ho eens even! Wacht eens! IJ zegt dat het zo mot gebeuren, mor apperepo, dat bin ik niet met je eens (And), Onze kroegholder zee vrouger: aperdepo jonges, het is 10 uur, deroet! (Pei), Lat hij een huus zetten? Aprepo, daor kan ik oe nog wat aover vertellen! (Zdw), Het leek wel mooi, maor apperdepo dat kan wel tegenvallen (Vri)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
à propos , apperdepo , apprepo , zelfstandig naamwoord , et; onderwerp waarover men net sprak, gespreksstof die net aan de orde was
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
à propos , apperdepo , apprepo , tussenwerpsel , apropos
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
à propos , apprepoo , zelfstandig naamwoord mannelijk , - , - , onderwerp , apprepoo (fr. à propos)
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
à propos , appelepo , à propos.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
à propos , apperpoeë , zelfstandig naamwoord, mannelijk , apropos
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
à propos , apprepoo , aprepoo , zelfstandig naamwoord , apropos, onderwerp, stuk; uit het Frans: à propos; meestal in de uitdrukking ‘van m’n à propos’ = van slag zijn, de kluts kwijt zijn; Cees Robben – Akkoe mar zie Sofie zèèk gelèek van munne apprepoo... (19641127); Cees Robben – Ik raokte gelèèk van munne aprepoo aaf toen onze Sooi van zunne sus ging... (19850906); Henk van Rijen: ak oe zie Sofie, zèèk gelèèk van menen aprepoo - ... van mijn stuk, de kluts kwijt; Zèèk van menen apprepoo geròkt... (Henriëtte Vunderink, Zonder èèrg, uit: Tis de moejte wèrd; 2011)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal