elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: Aa

Aa , Aa , Het riviertje de Keerschop, hetwelk langs Bergeijk stroomt, wordt door bijna al de ingezetenen de Aa geheeten. In meest alle talen beteekent A, Aa, Ah
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
Aa , Ao , (de Ao), riviertje de Aa
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
Aa , Ao , de , Aos , (Zuidwest Drenthe, noord, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe) = waternaam Der zit een hiele dam ien de Ao, deurdat het roet op het hoogst is (Wsv), De Ao stun blank (Zui)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
Aa , Oo , Aa (rivier). de Oo duutr uit, de Aa overstroomt.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
Aa , ao , zelfstandig naamwoord , de; aanduiding voor een riviertje, bijv. de Noordwooldiger Ao (van weleer)
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal