elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aal

aal , aol , (mannelijk) , äole , aal.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
Aal , [meisjesnaam] , Äole , (vrouwelijk) , eingenn. Alida.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
aal , oal , aal, en: paling; als verzamelwoord onzijdig. Vergelijking: hij ’s zoo glad as ’n oal = ’t is een gladde kerel, een bekwaam, kundig, knap man, vooral: hij heeft eene gladde tong, weet zich er altijd door te slaan. Oostfriesch: so glad as ’n âl, so glei as’n slange (in ’t verkeer met anderen); (v. Dale: aalglad = zeer glad; ook fig., en: hij is zoo glad als een aal = hij is doodarm.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
aal , aal , eel , (zelfstandig naamwoord mannelijk) , De vis. Zie Ned. Wdb. I, 18. || Een lote eel (vgl. lot). Breng me vier pond breedeel (braadaal). Aaltjes zo dun as klinktouwtjes. (Vergelijk: Maer dusschen zootjen aeltjens as klinck-snoertjens om zeven duits! HOOFT, Warenar 638). – Overdrachtelijk van de plooien in afgezakte kousen en sokken. ǁ Je kousen zitten vol êlen. Doen die aal der uit (haal je kous op). Zie dobberaal, dolaal, lebaal, roekaal, scheiaal.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
aal , aol , aal.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
aal , [paling] , aol , ööl , aal.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
aal , aol , äöle , äöltien , aal
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
aal , oal , zelfstandig naamwoord, mannelijk , oal, ùele , ùelken , aal
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
aal , aol , m , aal, alen aol is/zien duk dikker as polling aal, alen is/ zijn vaak dikker dan paling(en).
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
aal , eêl , zelfstandig naamwoord de , Variant van aal, paling.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
aal , eel , mannelijk , eel , eelke , aal.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
aal , oal , aal, paling.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
aal , aol , aole, aal , aolen , Ook aole (Zuidwest-Drenthe, zuid, Zuidoost-Drents veengebied), aal (Zuidoost-Drents zandgebied) = aal, paling Hij vöng een aol, zo dik as zien polse (Dwi), Daor zit een koppel aol in dat stroompien (Bei), Hie kronkelt zuk as een aol (And), Het is zo glad, ...glibberig, ....glèrig as een aol (Sle), Hij is te vangen as een aol an de starte bijna niet (Hgv), Het glèeit as een aol (Eri), Hij giet oe as een aol deur de vingers (Ker), Hie springt as een aol in de pan (Oos), Hij is zo tooi as een aol van iemand die voor zijn leeftijd nog sterk en gezond is (Pei) *Wat is het toppunt van gladheid? Ain aol in ain emmer mit snödde (Twe); Een aole kröp altied in de modder gezegd, als je het hebt over een niet eerlijk persoon (Zdw), zie ook bij paling
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aal , ool , aal.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
aal , aol , 1. aal, paling; 2. Gunninks woordenlijst van 1908: haal (waaraan de ketel boven het vuur hangt)
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
aal , aole , paling.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
aal , aol , zelfstandig naamwoord , de; aal, paling
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
aal , ael , zelfstandig naamwoord , aele , aeltie , aal, vissoort Ael of paeling is dezelfde soort vis Aal of paling is dezelfde vissoort
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
aal , iel , zelfstandig naamwoord mannelijk , iele , ielke , aal , VB: Vreuger, wie de Maos nog zuver wäor, voûnge ze nog waol 'ns 'nnen iel; paling VB: Ién iel kên ich mich begaoje, wäor 'r mer neet zoe deur.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
aal , ool , olen , aal
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
aal , aol , aole , paling.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
aal , aol , zelfstandig naamwoord , nageboorte van de koe (West-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
aal , aol , (mannelijk) , äöl , äölke , aal
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
aal , aol , zelfstandig naamwoord , aole/äöl , äölke , aal (Anguilla anguilla) ook paoling
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
aal , aol , zelfstandig naamwoord, mannelijk , aole , äölke , paling, nokgording
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
aal , aol , aole , äölke , aal
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal