elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aalklobbe

aalklobbe , aolklobbe , de , (Zuidwest-Drenthe, zuid) = stuk rond hout dat in het water gegooid werd met snoer en haak om paling te vangen
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal