elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aalkubbe

aalkubbe , aolkubbe , de , (Zuidwest-Drenthe, Kop van Drenthe) = 1. trechtervormig net waar de vissen binnenzwemmen in een aalfuik; vaak het meest naar achteren liggende gedeelte van zo’n vangnet 2. de bak waarin waarin de levende aal werd bewaard; de bak of kist was van gaten voorzien voor de toevoer van water (Dwi), zie ook aolkaore
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal