elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aalreep

aalreep , aolreep , aolrepe , (Zuidwest-Drenthe, zuid). Ook aolrepe = aalreep, zetlijn aan weerskanten van de sloot in de grond gestoken, met op geregelde afstanden een touwtje met haak
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal