elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aalsteker

aalsteker , aolsteker , de , (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, Midden-Drenthe) = iemand die met de aalsteek paling vangt Dat is de aolstikker (Wsv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aalsteker , aolstikker , zelfstandig naamwoord , de; degene die aal ‘steekt’
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal