elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aalten

aalten , aalten , gieren (mestvocht over het land brengen).
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
aalten , aelten , aelten, eaelt , gier op het land brengen.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
aalten , alen , onbepaald werkwoord , (Zuidoost-Drents veengebied) = gier over het land brengen Het stinkt, de boeren bunt an het alen (Nsch), zie ook ieren
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aalten , aalten , (Kampereiland, Kamperveen) gier over het land brengen
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
aalten , [mest verspreiden] , aalten , (werkwoord) , aalten, e-aalt , het verspreiden van vloeibare mest. De boer was ant aalten.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal