elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aaltpomp

aaltpomp , aaltenpompe , pomp om gier op te pompen en zo over te brengen van de put naar de bak.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
aaltpomp , aalpompe , de , (Zuidoost-Drents veengebied) = gierpomp Ik heb de aalpompe stukkend (Klv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aaltpomp , aeltnpompe , gierpomp.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal