elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aaltrekken

aaltrekken , aoltrekken , onbepaald werkwoord , (Zuidwest Drenthe, noord, Zuidoost-Drents veengebied) = palingtrekken, volksvermaak, z. palingtrekken
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aaltrekken , aoltrekken , werkwoord , paling vangen door die op een bep. manier uit een bijt te trekken
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal