elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aambeeld

aambeeld , ambelt , zie haren.
Bron: Halbertsma, J.H. (1835), ‘Woordenboekje van het Overijselsch’, in: Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 1836, Deventer: J. de Lange.
aambeeld , ambult , anbult , aanbeeld. Gron. Neders. Noordfr. ambolt, HD Ambosz, AS anfilt.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
aambeeld , ambelt , (onzijdig) , aambeeld.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
aambeeld , ambolt , aambeeld of het betere oanbeeld; Oostfriesch, Nedersaksisch, Noordfriesch, Deensch ambolt, Hoogduitsch Ambosz, Middel-Hoogduitsch anebôz, anbôz, Angel-Saksisch anfilt, Engelsch anvil, Kil. aenbold.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
aambeeld , ambelt , (onzijdig) , ambelten , Aanbeeld.
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
aambeeld , ambelt , (onzijdig) , ambelten , Aanbeeld.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
aambeeld , ambild , o , aambeeld D’n ambildpolka heurt lekker. De aambeeldpolka klinkt lekker.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
aambeeld , aaveljt , klemtoon op aa- , onzijdig , aaveljer , aaveljtje , aambeeld.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
aambeeld , ambeld , aambeeld; * ’t ambeld is niet bange veur haemer en tange: die (persoon) is op zijn taak berekend.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
aambeeld , ambeeld , aambeeld, aombeeld, aembeeld, ambild, ambield, amb , ambeelden , (Midden-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, Kop van Drenthe, Zuidoost-Drents zandgebied). Ook aambeeld (Zuid-Drenthe, Noord-Drenthe), aombeeld (Noord-Drenthe), aembeeld (Zuidwest Drenthe, noord), ambild (Zuidoost-Drents zandgebied), ambield (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest Drenthe, noord), ambeld (Zuidwest-Drenthe, zuid), ambold, aambold (Zuidoost-Drenthe, Noord-Drenthe), ambuld (Zuidwest-Drenthe, zuid) = aambeeld De smid smeedt de peerdeiezers op het ambeeld (Hav), De smid stund veur het ambeld (Ruw)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aambeeld , ambeeld , aanbeeld, aambeeld
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
aambeeld , ambeeld , aambield , zelfstandig naamwoord , en var. et; aambeeld
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
aambeeld , ambeeld , uitdrukking , Altijd op ’t zelfde ambeeld slaan In herhalingen treden
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
aambeeld , aonbeeld , zelfstandig naamwoord onzijdig , aonbeelde , aonbeeldsje , aambeeld , VB: De sjmiëd heef e päor kier hil hél op 't iézer dat op 't aonbeeld laog.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
aambeeld , aambieëldj , zelfstandig naamwoord, onzijdig , aambieëldje , aambieëldje , aambeeld
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal